Tove Ness

Rosemaling

Fortid, nåtid og framtid

(under konstruksjon)

 

 

Sant vennskap kommer når stillheten mellom to mennesker ikke lenger virker truende.

Restaurering av kirker:

 

Turid Helle Fatland

 

Turid Helle Fatland bur i Etne i Sunnhordland og lærte rosemaling på Rosemalingslinja på Sand Yrkesskule med Bergljot Lunde som lærar 1976-77. Turid malar Rogaland og Telemark stil og har også utvikla ein ny laseringsteknikk der treverket spelar ein stor rolle for det ferdige resultatet. Her blir det lagt på lag på lag med tynn lasur, på dei mørkaste områda kan det vera opp til 8 lag lasur. Dekoreringa er innspirert av Telemarkstilen der dekoren blir bygd opp etter trestrukturen og fargane i dekoren smeltar saman med det som er lagt på treverket. Ingen produkt blir like fordi mønster er tilpassa det enkelte produkt herav navnet "Turid

original"

Turid har også restaurert i fleire kyrkjer og det er i gjennom desse restaureringsprosjekta denne nye teknikken har blitt til.

Hun har vært kurshaldar i USA fleire gonger for å læra bort denne nye teknikken. I 2013 var ho tilbake på Vesterheim, i Decorah for å undervisa i den tradisjonelle Telemarkstilen.

Turid har delteke i rosemalingskonkurransen på Dyrskun i Seljord to ganger og vunnet begge gangene.

 

is living in Etne on the west coast of Norway. She learned rosemaling from Bergliot Lunde in Sand, Ryfylke from 1976-1977and has especially worked out a new glazing technique using the traditional patterns and brush strokes but incorporates the texture and colour of the underlying material.. «Turid original» style is inspired by the Telemark style – though it is simplified, and uses more subtle colours. Instead of thick paint, she use layers of semi-transparent glaze – up to 8 layers on the darkest ares

Alle foto: Turid Helle Fatland