Numedalsstilen

Rosemaling

Fortid, nåtid og framtid

(under konstruksjon)

 

 

-Vend andletet mot soli, so hev du skuggen bak deg.

 

iaduh

Vi presenterer:

Numedalsstilen

 

Kongsberg med sin bergverksdrift og mange impulser fra Europa spilte en avgjørende rolle for utviklingen i dalføret. på Bergseminaret som staten opprettet der i 1757 var tegning et fag! Kunsten i Impulsene utenfra førte til at mange kunne lasurteknikk, staffering, marmorering og legging av bladgull. Kjente malere er ”grønnmaleren ” (Rosemåling i Numedal) s 20)og blåmaleren”( s36) )Begge malte karakteristiske store 4 bladete roser som sentrale blikkfang. Disse rosene har blitt merkevaren for Numedalsstilen i nyere tid. Numedal har flere gamle kirker inntakt ( Svene, Flesberg, Lyngdal, Rollag, Nore, Uvdal) der man kan se den rike kunsten som blomstret på 17-1800tellet. Numedal har også den eneste ”kjente” kvinnelige maleren” Kongsbergmaleren”( Kirsten Pedersdotter von Dram) på 1700 tallet.(+1809) Hun var enke og overtok malerverkstedet til sin svoger da han døde . Kongsbergmaleren var meget etterspurt og dannet skole som den fremste representanten på blomsterbarokken ( s 42- bilde)