Norske rosemalere

Rosemaling

Fortid, nåtid og framtid

(under konstruksjon)

 

 

Du feiler ikke før du slutter å prøve.

 

Nyere norske rosemalere

 

I dagens Norge er det ikke så veldig mange aktive rosemalere i sving. Det er fortsatt en god del hobbyvirksomhet rundt i landet, men ”bondestilen” i interiør og dekor strekkes seg stort sett til dekorering av hytter og presanger til jubilanter av ymse slag.

Vi prøver under å presentere noen av de malerne som driver profesjonelt og som vi har kjennskap til.