Home

Rosemaling

Fortid, nåtid og framtid

(under konstruksjon)

 

Rosemaling er kunst, historie og dekorasjon. Det er fortidens folkekunst og nåtidens norske kulturrøtter .

 

Kistemaling i 1853. Malt av Trælholmen fra Fister . Gjenmalt og publisert av Knut Hovden i 1938 - 1940.

  • Trælholmen malte som regel på blå bunnfarege, men han har også malt på hvit, grønn og rød bunnfarge.
  • Særmerker seg med blomstermaling,
  • Gjerne med tulipaner
  • Har gjerne ei blomsterurne som utgangsmotiv.
  • Trælholmen malte mest i Ryfylke mellom 1812 og 1840
  • Knut Hovden fikk i 1938 et stipend for å samle iog opptegne gammel rosemaling i Rogaland. Hensikten var å få bevart en del gammel rosemaling av kulturhistorisk verdi , få dem nøye opptegnet og bruke dem i undervisning i skoler og kurs.

Vi presenterer:

Rosemalingens historie og utvikling

Fra barokk til postmodernisme

Rosemalingen springer ut fra den figurative dekorative (kirke)kunsten i middelalderen.

Barokkens blomsterdekorasjoner og bladranker ble under innflytelse av den mer elegante rokokkoens ranker med dens C- og S-former utviklet til et friere uttrykk .Flere forskjellige stilarter utviklet seg, de best kjente er Telemarkstilen, Hallingstilen og Ryfylke/Rogalandsstilen. Både disse stilene og flere andre blir presentert her. Vi drar så linjene videre fram til i dag, og viser fram noen nyskapende rosemalere i tillegg.

Alle bilder som ikke er akkreditert, er tatt av Tove Ness eller Anne-Grethe Hermansen.

 

Dagens rosemalere

Her kan du bli kjent med flinke norske og utenlandske rosemalere som maler, selger og underviser i rosemaling nå.

 

 

Mange rosemalere maler for å kose seg og gi gaver til familien. Men noen går videre og holder kurs, gir ut bøker og selger egen kunst / produkter. Vi vil presentere en del av dem her, og også legge lenker til sider der du kan kjøpe ting fra dem.

Etter hvert håper vi også å kunne legge ut kurs i rosemaling på forskjellig nivå her.

 

 

Tidligere rosemalere

For at rosemaling skal fortsette å være rosemaling, må vi holde nær kontakt med røttene våre.

 

 

Vi vil her presentere et stort utvalg av bilder fra tidligere mestere, slik at kontakten med røtter og kultur beholdes.

Mye av det historiske stoffet, kan vi takke Knut Hovden og husflidslagene for. Han har fått sipend fra husflidslagene i Rogaland, Stavenger og Telemark til innamling og opptegning av gamle mønstre som ikke er i museene, men i privat eie.

 

 

L